Bestuursteam

Op maandag 7 oktober 2013 ging tijdens de bestuursvergadering de voorzitterwisseln door bij de vzw Vakantiewerking. Willy Hosten wordt na 24 jaar bestuurslid waarvan 16 jaar als voorzitter opgevolgd door Stefaan Feys.

Stefaan is bestuurslid – vicevoorzitter sedert 1998. Hij wordt als vicevoorzitter opgevolgd en bijgestaan door Nele Bolle, bestuurslid sedert 2008. We wensen de nieuwe voorzitter en vicevoorzitter en de hele bestuursploeg de wind in de zeilen!

Voorzitterswissel

Bestuursteam 2014

VZW