Nieuwe begeleiders

Misschien heb je ook wel zin om tijdens je vakanties met kinderen te werken ? Ongetwijfeld vraagt het een grote inspanning, maar het loont de moeite, zeker als je later eventueel ook professioneel met kinderen wil werken.

Wist je dat je vanaf je vijftiende hiermee kunt starten ? Vanaf die leeftijd kan je een cursus animator in het jeugdwerk volgen. Dit kan bij tal van jeugd- en andere verenigingen zoals Chiro, KSA, Crefi, Sportiek, Mutualiteit,… maar ook bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) die zich vooral toespitst op speelpleinwerk zoals de naam het trouwens zegt. Elk jaar zoeken wij voor ons speelplein De Bengelberg in Ichtegem jonge mensen vanaf 16 jaar die zich willen inzetten als jeugdanimator. We verwachten in de eerste plaats dat ze dergelijke cursus met vrucht volgen bij een vereniging naar keuze of bij de Vlaamse Dienst voor Speelpleinwerk die onze voorkeurgeniet.

Alle cursussen starten om 9u en eindigen om 11.30u.

De cursus kost 170 euro en je schrijft het makkelijkst en het snelst in via de website www.speelplein.net/westvlaanderen

Op deze website vind je ook alle verdere informatie.

Wie zo’n cursus volgde en een positieve evaluatie kreeg, moet nog 60 uur stage lopen op een speelpleinwerking of een open vakantie-initiatief naar keuze. Wie zich als leid(st)er inzet bij een plaatselijke jeugdvereniging, kan zijn stage daar lopen. Als deze stage positief beoordeeld wordt, krijg je het attest van animator in het jeugdwerk, uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap en bruikbaar in het hele jeugdwerk.

Ons Gemeentebestuur betaalt via de Jeugddienst 60% van de cursusprijs terug aan hen die hun cursus succesvol afwerken en op één van onze speelpleinen of in onze plaatselijke jeugdverenigingen actief zijn. Je moet wel het bewijs dat je de cursus succesvol volgde, inleveren bij de Jeugddienst.

Voor onze speelpleinen gelden volgende afspraken: Wie een cursus animator met vrucht volgde, kan bij ons stage lopen gedurende twee weken. Deze stage wordt niet bezoldigd. Eventueel, na een succesvolle stageperiode, kunnen hierop nog enkele (bezoldigde) weken als vrijwilliger volgen.

Wie 17 wordt, kan op onze speelpleinen terecht als vrijwilliger, voor zover er natuurlijk nood is aan nieuwe animatoren, mits een vrijwilligersvergoeding van ongeveer € 30 per dag.

Wie 18 wordt, kan als monitor ingezet worden op ons speelplein met een vergoeding van ongeveer € 70 per dag. Dan val je onder het monitorenstatuut. Dat is niet hetzelfde als jobstudent, je mag dus werken als monitor en daarnaast nog als jobstudent. Zolang je het wettelijk plafond van verdienste niet bereikt, mag je dus jobstudent en monitor combineren, zonder financiële afhouding.

Mocht je hiervoor interesse hebben, aarzel dan niet met iemand van ons contact op te nemen. Hou ook het Gemeentelijk Infoblad ‘De Beiblijver’ vanaf januari 2017 in het oog want daarin vind je dan wanneer en hoe je je kandidatuur kunt stellen bij onze Jeugddienst.

We zien uit naar jonge mensen die zich met hart en ziel in het jeugdwerk willen gooien. Wie dit wil doen, belonen we graag met een redelijke vergoeding!