Prijzen

Hoe betaal je op het speelplein ?

Kinderen die naar de Bengelberg komen geven bij aankomst een “speelpleinkaart” af. Deze speelpleinkaart is geldig voor een volle of halve dag.

Je kunt deze kaarten VOORAF kopen in het Gemeentehuis Bruwierplein op elke werkdag ’s voormiddags , op dinsdag van 16u. tot 19u. en op vrijdagnamiddag van 13u. tot 16u. aan het Loket Bevolking bij Els Vervaele.

Je vult elke keer dat je kind naar het speelplein komt de naam en de datum op de speelpleinkaart in.

Wie speelpleinkaarten over heeft, kan die tijdens heel de maand september weer inruilen in het Gemeentehuis of ze het volgend jaar gebruiken.

Voor wat de gekoelde frisdrank en ijsjes betreft, kan je op dezelfde plaats en uren ook jetons kopen tegen 80 eurocent per stuk. Met zo’n jeton kan je een drankje of een ijsje naar keuze kopen.

Dit  betaalsysteem heeft tot doel minder cash geld op onze speelpleinen te hebben en de administratie te verlichten. We durven rekenen op ieders  medewerking om altijd een speelpleinkaart mee te geven met je kind!

eerste kind tweede kind derde en meer
prijs per dag

€ 4,50

€ 4,50

€ 3,50

prijs per halve dag

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,00

In deze prijzen is een ongevallenverzekering begrepen.