Openingsdagen en -uren

Speelplein de Bengelberg zal open zijn op elke werkdag van maandag 3 juli  tot en met donderdag 31 augustus 2017.

De kinderen mogen om het even wanneer op het speelplein aankomen: het is vakantie voor iedereen, ook voor de ouders en voor wie eens wil uitslapen!

ONS BETAALSYSTEEM

Kinderen die naar de Bengelberg komen geven bij aankomst een “speelpleinkaart” af. Deze speelpleinkaart is geldig voor een volle of halve dag.

Je kunt deze kaarten VOORAF kopen in het Gemeentehuis Bruwierplein tijdens de openingsuren. 

Je vult elke keer dat je kind naar het speelplein komt de naam en de datum op de speelpleinkaart in.

Wie speelpleinkaarten over heeft, kan die tijdens heel de maand september weer inruilen in het Gemeentehuis of ze het volgend jaar gebruiken.

Voor wat de gekoelde frisdrank en ijsjes betreft, kan je op dezelfde plaats en uren ook jetons kopen tegen 80 eurocent per stuk. Met zo’n jeton kan je een drankje of een ijsje naar keuze kopen.